Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INOONI Jakub Zygmunt, ul. Mikołowska 4a lok. 126, 41-400 Mysłowice.
 2.  Pani/Pana osobowe przetwarzane będą w celach podjęcia współpracy z INOONI Jakub Zygmunt oraz wykonywania innych niezbędnych czynności wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz innych przepisów.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest INOONI Jakub Zygmunt.
 4. Pani/Pana osobowe przechowywane będą nie dłużej niż będzie to konieczne.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  – prawo do ich sprostowania,
  – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  – prawo do przenoszenia danych
  – prawo do cofnięcia
 6. Ma  Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości obsługi przez INOONI Jakub Zygmunt.