Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych w Szydłowie

Szydłów. Teren opracowania konkursowego mimo niezwykłych walorów krajobrazowych jest miejscem zdegradowanym. Fizyczną degradację widać na pierwszy rzut oka wchodząc na teren po byłej oczyszczalni ścieków. Teren jest nieuporządkowany, zarośnięty, znajdują się na nim budynki w złym stanie technicznym. Jednak idąc dalej zaczynamy odkrywać magię tego miejsca. Naszym oczom ukazuje się niesamowity rysunek ścian skalnych, ukryte groty, pagórki, malowniczo opadający teren z meandrującą po nim rzeką – wszystko to na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Widzimy że siły natury stworzyły tu niezwykłe dzieło, a to co pozostało dla człowieka to jedynie je we właściwy sposób wyeksponować.

To co urzekło nas podczas wizyty w terenie nie miało jednak swojego odzwierciedlenia w konfrontacji z przypadkowo spotkanymi mieszkańcami Szydłowa. Pytani o ten teren raczej nie zachęcali do jego odwiedzin, nie widzieli w nim nic szczególnego. Często jest tak, że najtrudniej nam dostrzec wartość w czymś co jest najbliżej nas. Widząc coś każdego dnia powszednieje nam to na tyle, że nie zwracamy na to szczególnej uwagi.

IDEA

Podstawowym założeniem pracy konkursowej jest pokazanie potencjału tego obszaru przede wszystkim mieszkańcom Szydłowa. Stworzenia miejsca, które będzie im służyło na co dzień ale jednocześnie na tyle wyjątkowego że przyciągnie także odwiedzających miasto turystów. Miejsca z którym Szydłowianie będą się utożsamiać, o które będą dbać tak by nie doprowadzić do degradacji tego terenu w przyszłości.

Projektując staraliśmy się wyeksponować na terenie opracowania elementy z których Szydłów i jego okolica jest znany, z którymi mieszkańcy mogą się utożsamiać i z których mogą być dumni.

ŚLIWKOWY SAD

Śliwka jest produktem z którym Szydłów się utożsamia i na którym buduje po części swoją promocję. Dlatego staje się ona kluczowym elementem także naszego projektu. Część terenu opracowania obsadzona będzie śliwami tworząc niewielki sad. Podstawową funkcją sadu będzie funkcja edukacyjna. Posadzone w nim będą wszystkie gatunki śliw uprawiane w okolicach Szydłowa (ok.45 gatunków), a przy każdym drzewie znajdzie się szczegółowy opis. W sadzie rozrzucone będą meble ogrodowe wzorowane na drewnianych skrzyniach na owoce, na których będzie można wypoczywać w cieniu śliw nieopodal przepływającej rzeki. W sadzie znajdzie się także replika suszarni śliwek na tzw laskach. Ma ona na celu pokazanie turystom jak się tradycyjnie wędzi śliwkę w Szydłowie i okolicach.

ŚLIWKOWY KRAM

Drugie miejsce poświęcone promocji śliwki znajdzie się przy wejściu na teren od strony ulicy Krakowskiej. Inspiracją dla powstania tego miejsca stali się rolnicy którzy często wystawiają przed swoje gospodarstwa, przy drodze owoce aby je sprzedać przejeżdżającym przez to miejsce kierowcom.

Przy miejscach postojowych zaprojektowana jest niewielka wiata. Pod wiatą znajdą się stoły (kramy) na których będzie można rozłożyć do sprzedaży zarówno śliwki jak i inne owoce uprawiane w regionie oraz inne regionalne specjały (słodycze, śliwowica czy wino). Dodatkowo wiata będzie pełnić funkcję mini informacji turystycznej. Na jej ścianach znajdą się grafiki z informacjami dotyczącymi Szydłowa i jego okolic. Forma wiaty ma kształt ramy która kadruje widok na malowniczo wznoszący się na skale Kościół Wszystkich Świętych.

ŚLADAMI ZBÓJA SZYDŁY

Najbardziej malowniczym elementem zagospodarowania jest skalne wyrobisko – odsłonięcie geologiczne wraz z ukrytymi w nim grotami. Wzdłuż niego prowadzimy ścieżkę z której możemy podziwiać niezwykle malownicze ściany skalne. Przy ścieżce znajdować się będą bloki skalne a na nich informacje dotyczące odsłonięć geologicznych.

Na ścieżce początek będzie miała także gra terenowa inspirowana legendą o Zbóju Szydło. Zgodnie z legendą w tutejszych grotach rabusie pod wodzą Szydły ukrywali swoje łupy. Gra rozpocznie się przy grocie Zbója Szydły, swoją kontynuację będzie miała przy najważniejszych miejscach w Szydłowie, by na koniec z powrotem doprowadzić nas na teren opracowania gdzie gra będzie miała swój koniec. W ten sposób zwiedzanie połączone będzie z elementem zabawy co może być szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych turystów.

projektanci: Jakub Zygmunt, Przemysław Sokołowski (PSBA)
faza: koncepcja konkursowa