Wrocław – toaleta w parku południowym – widok z zewnątrz

W parku zieleń tworzy charakter, wprowadza harmonię i definiuje przestrzeń parkową. Dlatego priorytetem dla stworzenia zespołu toalet było zaproponowanie takiej koncepcji, która nie zakłócając kompozycji krajobrazu naturalnie wpisze się w przestrzeń parku będąc ciekawą formą podnoszącą walory otoczenia.

Analizując otoczenie w jakim mają znaleźć się projektowane obiekty zwróciliśmy uwagę na wertykalny układ drzew z przewagą drzew iglastych co stało się inspiracją dla poszukiwań projektowych. Postanowiliśmy podążać za ich formą. Zaprojektowaliśmy sześciokątne i pięciokątne stożki zbliżone skalą do otaczających drzew. 

Dzięki temu uzyskaliśmy foremną i strzelistą bryłę podobną do kształtu korony drzewa iglastego. Pojedyncza bryła staje się elementem rzeźbiarskim a zestawienie ich w różne kompozycje tworzy rodzaj instalacji na wzór kępy drzew. Pojawiająca się geometryczność podkreślona została białym kolorem ścian na zewnątrz jak i wewnątrz.

Wrocław – toaleta w parku południowym – elewacja

Wrocław – toaleta w parku południowym – wizualizacja wnętrz

Równie ważnym założeniem było stworzenie systemu toalet, który byłby uniwersalny dla terenu całego parku. Propozycja łazienki oraz elementów towarzyszących nie zamyka się w przestrzeni jednego budynku, lecz jest zespołem obiektów stworzonych z modułów o konkretnym przeznaczeniu (przedsionek, wc damski, ,męski, NP). Moduły te tworzą pary lub grupy. Takie rozwiązanie daje możliwość powielania elementów w zależności od potrzeb oraz swobodne sytuowanie ich w całym parku.

Analogicznie zostały rozwiązane elementy małej architektury (tj. zdrój, stojak na rowery, miejsce zadaszenia-altana oraz ławka), które zestawiając ze sobą w dowolny sposób tworzą przestrzenie rekreacyjne.

Uzasadnienie jury konkursu:

„Wyróżnienie przyznano za formę odbiegającą od przyjętych standardów dla tego typu obiektów oraz modułowe rozwiązania ułatwiające dopasowanie do istniejących warunków i potrzeb.

Moduły obiektu swoim kształtem nawiązują zarówno do strzelistych drzew iglastych jak i czapek wrocławskich krasnali. Drzewa iglaste dominują na tym fragmencie działki, co autorzy przeanalizowali w swoim opracowaniu. Widoczne z daleka śnieżnobiałe strzeliste ostrosłupy o wysokości prawie 11 metrów, budziłyby zainteresowanie szczególnie osób odwiedzających park po raz pierwszy. A może właśnie dla tych ciekawych form Park Zachodni zyskałby wielu nowych gości?

Jury wyraża uznanie dla autorów, którzy w twórczy sposób podeszli do wpisania obiektu w otoczenie parkowe”.

Wrocław – toaleta w parku południowym – widok na altanę

autorzy: Jakub Zygmunt, Martyna-Lenart Zygmunt