Teren opracowania konkursowego leży na obszarze zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Prawobrzeżny Szczecin ma deficyt przestrzeni publicznych takich jak place, skwery czy parki. Teren opracowania konkursowego, wraz z projektowaną na nim biblioteką ma szansę stać się przestrzenią publiczną z prawdziwego zdarzenia, która z czasem mogłaby być czymś w rodzaju lokalnego rynku.

Przy projektowaniu biblioteki staraliśmy się aby obiekt nie zdominował całego placu. Wyznaczone zostały główne kierunki piesze łączące przeciwległe narożniki placu. W projektowany układ ciągów pieszych został dopiero wkomponowany budynek biblioteki. Dodatkowo narzucone ograniczenia w postaci linii zabudowy oraz sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej definiują ostateczny kształt projektowanego budynku. Obiekt mimo swoich rozmiarów nie tworzy bariery. Ścieżki przenikają przez niego definiując układ przestrzenny jego wnętrza.

Przechodzień jest wręcz ,,zmuszony’’ do wejścia do wnętrza budynku. Rozwiązanie takie bliższe jest obiektom komercyjnym niż kulturalnym. W tym przypadku zostało jednak użyte świadomie. Biblioteka i towarzyszące jej funkcje są czymś w rodzaju przystanku przy drodze. Do przechodnia należy już decyzja czy przemknie przez budynek szybko czy jednak postanowi się w nim zatrzymać.

Przyjęty układ komunikacyjny uwarunkował podział budynku na trzy główne sekcje: bibliotekę, salę spotkań i zaplecze budynku z kawiarnią. Przestrzenie te zostały połączone holem, którego forma wynika ze skrzyżowania głównych arterii komunikacyjnych terenu. Jego przestrzeń jest zarówno przejściem jak i miejscem do poczytania książki czy obejrzeniem przygotowanej wystawy.

Elewację zaprojektowano z cegły ceramicznej, szkliwionej koloru białego. Wykończenie elewacji wygląda skromnie przez zastosowanie jednolitego koloru i zarazem elegancko dzięki połyskowi i fakturze. Podkreśla to rangę i kulturalny charakter budynku  a odbicie otoczenia na szkliwionej powierzchni sprawia że budynek wtapia się w otoczenie.

Wewnętrzne rozwiązanie przegród szklanych w holu pozwala na wgląd w każdą strefę budynku. Dzięki temu użytkownik, lub przypadkowy przechodzień ma możliwość wglądu w “życie“ budynku. Rozwiązanie to zostało zastosowane by w każdej chwili dać możliwość uczestniczenia w wydarzeniach i oferowanych atrakcjach.

autorzy: Jakub Zygmunt, Przemysław Sokołowski (PSBA)